Fri fragt over 599 kr

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Skabmeres privatlivspolitik nedenfor beskriver, hvordan dine personlige data håndteres af os. Når du besøger vores websted, køber vores varer eller tjenester eller kontakter os for information eller service, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. En personoplysning er en information, der direkte eller indirekte kan identificere en person. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslov.

1. Hvilke personoplysninger indsamler Skabmere om dig og til hvilket formål?

Formålet med vores opbevaring og behandling af dine personlige data indebærer:

  • Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom udførelse af køb, levering, fakturering og ydelse af support
  • Følge gældende lovgivning, f.eks. Regnskabslovgivningen
  • Muliggøre kundeservice, f.eks. besvarelse af spørgsmål og rettelse af forkerte oplysninger
  • Sende information til dig om vores varer og tjenester via post, e-mail, SMS/MMS samt telefon
  • Give dig relevant information og tilpassede tilbud i nyhedsbreve og via internettet baseret på dine tidligere køb eller brug af vores kanaler
  • Udvikling af vores kundetilbud og funktioner gennem analyse af brugen af vores hjemmeside
  • Undgå bedrageri og muliggøre udførelsen af en risikoanalyse

1.1. Oversigt over behandling af personoplysninger

Formål Hensigt Kategori inden for personoplysninger Retsgrundlag Opbevaringsperiode
Køb / Bestilling Så vi kan opfylde vores forpligtelse om køb eller bestilling Navn
Virksomhedsnummer
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Betalingsinformation
Betalingshistorik
Købsinformation
IP-adresse
Oplysninger om din brug af vores hjemmeside.
Indsamlingen finder sted, så vi kan opfylde vores forpligtelse i henhold til købsaftalen og levere bestilte / købte produkter. Hvis oplysningerne ikke gives, vil vi desværre ikke kunne håndtere et køb / ordre Til fuldførelse af køb, levering og betaling. Oplysningerne gemmes også for at være i stand til at opfylde de krav om reklamation eller garanti, der er angivet ved produktet.
Kundeservice Så vi kan modtage og håndtere sager via telefon, post eller e-mail samt sociale medier, som vedrører din ordre/køb Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Ordrenummer
Købsinformation
Tidligere korrespondance
Oplysninger om tidspunkt for køb/bestilling
Oplysninger om reklamation
Egeninteresse for begge parter i at håndtere dine spørgsmål om din ordre/køb. Også i din egen interesse vedrørende spørgsmål om os eller vores produkter og tjenester Indtil kundeserviceærindet enten af os eller dig anses som værende afhjulpet samt op til 2 år derefter
Kundeservice Til undervisningsformål og med det formål, at vi og kunden kan bekræfte, hvad der blev sagt under en samtale. Optagelse af opkald med kundeservice Egeninteresse for at begge parter føler sig trygge ved det, der blev sagt under en samtale med kundeservice I 3 måneder efter ringet op.
Juridisk forpligtelse For at gøre det muligt for os at opfylde virksomhedens juridiske forpligtelser Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Betalingsinformation
Betalingshistorik
Købsinformation
Faktureringsoplysninger
Juridiske krav for at imødekomme virksomhedens juridiske ansvar Så længe vi er i henhold til gældende lov for at gemme dataene
Afvejning af interesser Markedsføring Navn
E-mailadresse
Postadresse
Telefonnummer
Cookies
Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at imødekomme vores legitime interesse i at kommunikere personlige og relevante oplysninger og tilbud til dig I 24 måneder efter dit sidste køb eller svar på direkte markedsføring, du kan selv vælge at afslutte den direkte markedsførings udsendelse før
Berettiget interesse Forhindre bedrageri og facilitere risikohåndtering Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefonnummer
Ordrenummer
Betalingsmåde
Ordreinformation
IP-adresse
Retslig forpligtigelse Så længe sagen kræver det. Hvis sagen bliver politianmeldt, overdrages de nødvendige oplysninger til politimyndigheden med henblik på retsligt efterslæb, forsvar samt fuldførelse af anmeldelsen.

 

Hvis du vælger at skrive en anmeldelse om vores produkter eller uploade et billede af nogle af vores produkter, gemmes disse data (som kan indeholde personlige oplysninger om dig), dit navn og din e-mailadresse, indtil du kontakter os og beder os om at slette disse data. En del af behandlingen af personoplysninger, som vi udfører, er baseret på en såkaldt afvejning af interesser. Dette gælder, for eksempel for den behandling som vi udfører, angående din postadresse, e-mailadresse, cookies og dit telefonnummer for at kunne sende tilbud om vores varer og tjenester til dig via for eksempel e-mail eller internettet. Du kan til enhver tid vælge at fravælge sådanne udsendelser via et link eller instruktioner i tilbudsmeddelelsen eller ved at kontakte os

2. Hvad er en personoplysning, og hvad er en behandling af personoplysninger?

En personoplysning er en information, der direkte eller indirekte kan identificere en person. Ud over personnummer kan andre oplysninger, såsom adresse, telefonnummer eller e-mailadresse også betragtes som personoplysning. Indholdet af et brev eller en e-mail kan også være en personoplysning, hvis det kan fører til identifikation af en person.

3. Hvem er ansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler?

Den personoplysningsansvarlige er Skapamer, org nr 556795-1164, en del av Aller Media.

4. Fra hvilke kilder henter vi dine personoplysninger?

Bortset fra de oplysninger, du selv giver os, kan der være andre kilder (tredjepart), fra hvilke vi indsamler oplysninger, afhængigt af betalingsmetode eller leveringsadresse. Ved betaling med faktura indsamles oplysninger fra et kreditrapporterende firma eller bank. Vi kan også indsamle oplysninger fra offentlige data om din adresse som en garanti for, at vi har modtaget den rigtige adresse eller telefonnummer.

5. Hvem kan vi dele dine personoplysninger med?

Vi vil dele nogle af dine personoplysninger med distributionspartnere for at fuldføre og levere en ordre. I tilfælde af, at vi tillader vores produktleverandører at levere, deles disse data også her. Nogle data kan deles med udbydere af kort- og kommunikationstjenester, virksomheder inden for vores virksomhedsgruppe og andre partnere for at opfylde vores forpligtelse over for dig som kunde. Hvis du vælger at anmelde eller uploade et billede af et af vores produkter, kan vi muligvis offentliggøre og dele disse oplysninger på vores websted og andre kanaler, der kontrolleres af os. Ingen oplysninger vil blive solgt til tredjepart. Hvis du ansøger om en kredit, når du køber et produkt eller en tjeneste, kan dine oplysninger muligvis videregives til kreditrapporteringsbureauer. Vi kan også overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis nogle af vores leverandører eller partnere er placeret der. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, sørger vi for at sikre, at personoplysningerne forbliver beskyttet og tager også de nødvendige skridt for lovligt at overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

6. Opbevaringsperioden

Opbevaringsperioden er angivet i ovenstående tabel i henhold til det specifikke tilfælde. Generelt gemmes dine personoplysninger kun, så længe det er nødvendigt, og det er i din egen interesse i forbindelse med for eksempel opbevaringsperioden for reklamationsret eller din garanti.

7. Hvilke rettigheder har du registreret?

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger og anmode om et uddrag af, hvordan vi behandler dine oplysninger, og til hvilke modtagere oplysningerne har eller skal videregives. Skriftlig underskrevet anmodning herom sendes til den personoplysningsansvarliges postadresse.

Du har altid ret til at få forkerte eller vildledende personoplysninger rettet. Du har ret til at få personoplysninger, som ikke længere tjener deres formål (irrelevante data), slettet. Vi forbeholder os dog retten til at opbevare sådanne oplysninger, som vi, ifølge loven (som f.eks. Regnskabsloven), skal opbevare, eller som vi skal opbevare i overensstemmelse med gældende aftaler med dig som kunde for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse betingelser har ret til at få dine personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format, som du kan overdrage til en anden personoplysningsansvarlig. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med udgangspunkt i en afvejning af interesser. Du har ret til at indsende enhver klage over behandlingen af dine personoplysninger til den behørige tilsynsmyndighed, Datatilsynet. Ved anmodning om ovenstående punkter, vil vi bede dig om ID-verifikation for at sikre, at oplysningerne leveres korrekt, og at oplysningerne kun sendes til en ID-verificeret adresse eller e-mailadresse.

Ved anmodning om ovenstående punkter, vil vi bede dig om ID-verifikation for at sikre, at oplysningerne leveres korrekt, og at oplysningerne kun sendes til en ID-verificeret adresse eller e-mailadresse.

8. Klagemål

Hvis du ønsker at gøre indsigelse eller indgive en klage over vores behandling, kan du kontakte os eller den behørige tilsynsmyndighed, som er Datatilsynet.

9. Hvordan kan du nemt kontakte os vedrørende spørgsmål om databeskyttelse?

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil komme i kontakt med os vedrørende spørgsmål om databeskyttelse, kan du nemt kontakte os

Via e-mail på: kundeservice@skabmere.dk

Via brev til: Skapamer e-handel Norden AB, Karpalundsvägen 39, 291 61 Kristianstad

10. Klarna

Vi bruger Klarna Checkout som betalingsløsning, og du skal indtaste personlige data ved kassen, så Klarna kan:

  • Vurder hvilke betalingsmetoder, der kan tilbydes dig, fx gennem kreditvurderinger.
  • Hente oplysninger fra et kreditoplysningsfirma eller bank ved betaling med faktura.

10.1. Oversikt over Klarnas behandling av personopplysninger

Formål   Hensigt Kategori inden for personoplysninger Retsgrundlag Opbevaringsperiode
Køb / Bestilling Så vi kan opfylde vores forpligtelse om køb eller bestilling Navn
Virksomhedsnummer
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Betalingsinformation
Kreditoplysninger
Betalingshistorik
Købsinformation
IP-adresse
Oplysninger om din brug af vores hjemmeside
Afhentningen foregår for at vi kan opfylde vores forpligtelse i henhold til købsaftalen og levere bestilte/købte produkter. Hvis oplysningerne ikke er givet, vil vi desværre ikke kunne behandle et køb/ordre Til gennemførelse af køb og levering og betaling. Dataene gemmes også for at kunne opfylde reklamations- eller garantiperioder, der er specificeret produktspecifikt.