Fri fragt over 499 kr
En herlig jul En herlig jul En herlig jul En herlig jul

Levering og Returnering

Levering

Varer der er på lager afsendes fra os hurtigst muligt. Hvis din ordre vedrører bestillingsvare, sender vi varerne, så snart vi har modtaget dem på vores lager. Du vil modtage information om din levering i ordrebekræftelsen.Hvis din ordre omfatter bestillingsvarer, kan levering dog tage op til 27 dage. Du vil i ordrebekræftelsen få oplysninger om leveringen. Den anførte veringstid kan påvirkes af postforsinkelser eller force majeure-hændelser. I så fald vil du straks blive orienteret herom ved meddelelse til din anførte mailadresse.

Vi leverer i samarbejde med Bring. Din pakke leveres enten til døren eller til nærmeste pakkeshop, alt efter størrelse, vægt og værdi. Bestiller du til en virksomhed, leveres pakken til nærmeste pakkeshop. Ved levering til pakkeshop modtager du notifikation via SMS (forudsat du har angivet dit mobilnummer ved betaling) eller via brev. Pakken skal afhentes i Schenkers, hhv. Postnords pakkeshop inden for 14 dage. Levering via PostNord tilbydes kun i de distrikter, som Early Bird og Schenker ikke betjener. Betaler du med konto- eller kreditkort, har du mulighed for at få dine varer sendt til en anden leveringsadresse end din egen. Det er praktisk, hvis varen skal gives som gave eller leveres til en midlertidig adresse. Skabmere.dk bærer risikoen og ansvaret for produkterne, indtil de overtages af dig, dvs. når produkterne er leveret til dig og er i din besiddelse.

Forsendelse koster 39 DKK, hvis du handler for 499 DKK eller derunder. Handler du for mere end 499 DKK, er forsendelse gratis. Skabmere.dk forbeholder sig retten til at justere fragtomkostningerne. De aktuelle fragtomkostninger vil altid blive oplyst i forbindelse med købet og i ordrebekræftelsen. Hvis du ønsker dellevering, kan der blive pålagt enten et yderligere gebyr på 39 DKK eller to gange gebyr, hvis værdien af hver delleverance er mindre end påkrævet for at opnå gratis fragt.

Når din bestilling er ekspederet, har du som kunde pligt til at tage imod den, og du kan ikke længere afbestille. Hvis pakken ikke afhentes eller modtages på den af dig angivne leveringsadresse, forbeholder Skabmere.dk sig retten til at kræve betaling af alle omkostninger til varens returnering (fragt tur/retur samt administrationsomkostninger), p.t. 250 DKK. Husk derfor altid at hente dine varer senest [antal dage] dage fra pakkens ankomst til pakkeshoppen.

Skabmere.dk leverer i hele Sverige, Norge og Danmark. Skabmere.dk kan desværre ikke tilbyde levering til andre lande, hverken inden for eller uden for EU.

Hvis levering forsinkes så meget, at du ikke længere ønsker varen, er det dit ansvar at afbestille i overensstemmelse med disse betingelser. Se nærmere herom i afsnittet "Bestilling af varer".

Fortrydelsesret

Hvis du udøver fortrydelsesretten

I henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning har du som kunde ret til indtil 14 dage efter varens modtagelse at fortryde købet uden at skulle angive nogen årsag. Du har derfor som udgangspunkt ret til at fortryde dit køb uden at skulle angive nogen årsag. For at udøve fortrydelsesretten skal du senest 14 dage fra din modtagelse af varen kontakte os pr. mail, brev eller telefon og meddele, at du har fortrudt købet. Du skal i den forbindelse oplyse os dit navn, din adresse og andre relevante oplysninger såsom ordrenummer, fakturanummer og navn på varen. Du kan også gøre brug af den vedhæftede fortrydelsesretsformular, men dette er ikke obligatorisk. Skabmere.dk vil herefter give dig en adresse, hvortil du inden for 14 dage skal returnere varen. Returfragten betales af dig som forbruger.

Du er ansvarlig for varens stand efter din modtagelse af varen og under returneringen. Varen skal returneres forsvarligt indpakket og i original emballage, hvis den blev leveret i en sådan. Du skal gemme forsendelseskvitteringen på returvarer. Dit ansvar for varen ophører, når Skabmere.dk har modtaget den retur.

Såfremt du udnytter din fortrydelsesret

Hvis du fortryder dit køb, vil vi hurtigst muligt og senest 14 dage fra og med den dag, hvor vi modtog besked om din beslutning om at fortryde, refundere alle modtagne betalinger fra dig vedrørende produkterne og eventuelle leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, vi tilbyder). Skabmere.dk forbeholder sig dog retten til at vente med tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varen retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for returnering, f.eks. i form af forsendelseskvittering.

Hvor det er muligt, vil tilbagebetaling ske ved anvendelse af samme betalingsmetode, som du selv anvendte ved købet, medmindre andet er aftalt.

Hvis det returnerede produkt har været taget i brug ud over, hvad der var krævet for at fastslå dets egenskaber og funktionalitet, er Skabmere.dk berettiget til at fratrække et beløb i købesummen for den værdiforringelse, som denne brug har medført. Fradrag op til hele det debiterede beløb kan foretages, hvis returnerede produkter er slidte, snavsede eller på anden vis værdiforringede, sådan at vi ikke kan sælge dem videre. Hvis vi vurderer, at vi til trods for, at et returneret produkt har været taget i brug ud over, hvad der var krævet for at fastslå dets egenskaber og funktionalitet, godt vil kunne videresælge produktet til en anden kunde, men til nedsat pris, modregner vi et beløb svarende til den beregnede værdiforringelse. Produkter, som returneres ubrugt og i original emballage, refunderes fuldt ud.

Begrænsning af fortrydelsesret

Forbrugeraftaleloven indeholder en række bestemmelser, som begrænser retten til at udnytte fortrydelsesretten. I henhold til § 18, stk. 2 nr. 3 og 4 i Forbrugeraftaleloven gælder fortrydelsesretten ikke for varer "som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg" samt varer "som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt". Det gælder f.eks. specialbestillinger af tekstiler i tilfælde, hvor kunden beder om at få stoffet klippet i mindre stykker. Er du usikker på, hvilke varer som ikke er omfattet af fortrydelsesretten, er du velkommen til at kontakte kundeservice.

Returnering af varer

Skabmere.dk tilbyder 30 dages fri returret. Hvis du fortryder et køb, skal varerne returneres efter samme fremgangsmåde som beskrevet i afsnittet ”Fortrydelsesret” ovenfor. Desuden gælder det ovenfor anførte om værdiforringelse, ansvar for produkterne under returneringen og fragtomkostninger.

Reklamationsret

Som kunde bør du ved modtagelse af varen kontrollere, at det er den rigtige, og at den er fri for fejl. Hvis du efter modtagelsen konstaterer, at varen ikke er den bestilte, eller at den er beskadiget eller fejlbehæftet, skal du kontakte kundeservice. Ved reklamation skal du kontakte vores kundeservice. Oplys venligst ordrenummer og årsag til reklamationen, så vender vi tilbage til dig inden for kort tid med anvisning om, hvordan du skal returnere varen. Defekte produkter, som returneres til Skabmere.dk, bør behandles, som var de fejlfri. Det er ved alle slags returneringer meget vigtigt, at produktet emballeres på en sådan måde, at det ikke risikerer at lide skade.

Køber du som forbruger, gælder Købeloven, hvilket betyder, at du i tilfælde af fejl ved produktet enten kan få produktet repareret, ombyttet, pengene tilbage eller nedslag i prisen, alt efter omstændighederne. Desuden har du i tilfælde af gyldig reklamation ret til betalt fragt. Skabmere.dk forbeholder sig retten til at ombytte defekte varer med varer af samme model. Hvis varen ikke længere kan skaffes, får du pengene tilbage. Opdager du, at en vare har taget skade under transport, beder vi dig kontakte Skabmere.dk med det samme. Hvis der ikke kan konstateres nogen fejl ved produktet, vil du selv skulle betale eventuelle meromkostninger som følge af den ubegrundede reklamation, f.eks. fragtomkostninger.

Hvis en vare fra Skabmere.dk beskadiges under transport, uanset om skaden er synlig eller skjult, skal dette anmeldes til Skabmere.dk inden for rimelig tid fra modtagelse. Det er derfor vigtigt, at du undersøger varen grundigt ved modtagelse. Det er vigtigt, at du gemmer den eventuelt beskadigede emballage i samme stand, som da pakken blev leveret til dig, og – om muligt – tager et billede af pakken ved modtagelsen.

Opdager du fejl ved produktet, skal du reklamere inden for rimelig tid. Vi anbefaler, at du reklamerer hurtigst muligt, men en reklamation, som foretages inden to måneder fra købstidspunktet, regnes altid for sket inden for rimelig tid.

Skabmere.dk kan desværre ikke garantere, at garn af samme model og med samme farvekode altid vil være fra samme farvebad. Der kan således være tilfælde, hvor kunden får leveret garnnøgler af samme model og med samme farvekode, men hvor nøglerne er farvet i to forskellige farvebade (og hvor der derfor kan være nuanceforskelle nøglerne imellem). Ligeledes kan det heller ikke garanteres, at produkter bestilt hver for sig vil have samme farve eller nuance. Sådanne forskelle er ikke gyldig reklamationsgrund.

Ved gyldig reklamation refunderes beløbet uden ugrundet ophold og senest 14 dage fra og med den dag, vi modtog varen retur. Ved fejludbedring eller ombytning af vare i forbindelse med reklamation refunderes forbrugerens eventuelle omkostninger til returforsendelse senest 14 dage efter, at vi har modtaget varen retur. Ved refusion tilbagebetales beløbet via samme betalingsmetode, som du anvendte ved købet, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem os.

Force majeure

Hvis levering forsinkes som følge af en hindring uden for Skabmere.dk's kontrol, som vi ikke med rimelighed kunne forventes at forudse på købstidspunktet, og som vi heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet, har du som kunde ikke ret til erstatning for forsinkelsen. Sådanne hindringer kan eksempelvis være arbejdskonflikt, krig, brand, lynnedslag, terrorangreb, ændring af myndighedsbestemmelser, sygdomsspredning, naturkatastrofer eller visse typer tekniske problemer eller fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation.

Hvis forsinkelsen kan tilskrives en tredjemand, som Skabmere.dk måtte have benyttet med henblik på hel eller delvis opfyldelse af købet, er Skabmere.dk ikke erstatningsansvarlig, i det omfang den pågældende tredjemand heller ikke ville være ansvarlig i henhold til det ovenfor anførte. Tilsvarende gælder, hvis forsinkelsen kan tilskrives en af Skabmere.dk anvendt leverandør eller nogen anden i tidligere salgsled.

Som kunde vil du blive kontaktet med det samme og informeret om årsagen til, at Skabmere.dk ikke kan levere, og du vil blive tilbudt at hæve købet.

Behandling af personoplysninger

Hvis du bestiller varer hos os eller kontakter vores kundeservice, behandler vi personoplysninger om dig. Skabmere.dk er i den forbindelse som dataansvarlig ansvarlig for, at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og vores til enhver tid gældende privatlivspolitik, som ligger på vores hjemmeside, og som du finder her. Her finder du også oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du udøver dem.

Produktinformation

Skabmere.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre priser, produktinformation, produktbilleder og tilbud, og de til enhver tid gældende informationer vil fremgå af Skabmere.dk's hjemmeside. Viste produktbilleder og informationstekster afspejler varen så godt som muligt. Vær opmærksom på, at billeder på websitet kan se anderledes ud alt efter farveindstillingerne på din computer. 

Ethvert produkt, som Skabmere.dk sælger, lever op til gældende standarder og er godkendt til brug i Danmark. 

Klager og feedback

Har du bemærkninger, ris eller ros, som du gerne vil dele med os, er du mere end velkommen til at kontakte vores kundeservice på kundservice@skabmere.dk.

Lovvalg og tvister

Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret.

Skulle der opstå en tvist, er det vor målsætning altid at nå frem til en mindelig løsning. Hvis tvisten ikke kan løses i samarbejde med vores kundeservice, kan du henvende dig til det danske Center for Klageløsning, beliggende i Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg som du finder nærmere oplysninger om her. Du kan indgive en klage ved hjælp af klageportalen: her.

Endelig har du mulighed for at klage direkte og online via EU-kommissionens onlinetvistbilæggelsesplatform, som du finder her. Indsender du en klage via denne platform, videresendes din sag automatisk til det relevante nationalt ansvarlige tvistbilæggelsesorgan. Dette tvistbilæggelsesorgan tager derefter kontakt til Skabmere.dk og forsøger at løse tvisten udenretligt.

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse betingelser, eller som i øvrigt vedrører retsforholdet mellem dig og Skabmere.dk, og som ikke kan løses på anden vis, jf. ovenfor, skal afgøres endeligt ved de almindelige danske domstole.

Bestillinger foretaget i en anden persons navn og uden dennes samtykke, eller som på anden vis medfører økonomisk skade for Skabmere.dk, politianmeldes. Også forsøg på bedrageri vil blive politianmeldt, ligesom Skabmere.dk i så tilfælde forbeholder sig retten til at hæve købet.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kontakt da venligst vores kundeservice på kundservice@skabmere.dk.